Ethical Hacking

De veiligste websites en netwerken zijn sites en netwerken die regelmatig getest worden door deskun­digen. Mensen met verstand van zaken die voor u proberen een digitale inbraak te plegen in uw systemen kunnen u als geen ander vertellen waar de verbeter­punten zitten.

Ook is het met geavan­ceerde tooling mogelijk om tegen relatief beperkte kosten de meest voor­komende bevei­ligings­problemen in uw eigen systemen te vinden, en natuurlijk te dichten!

Indringers­test (penetratie­test)

Huur de ervaren Ethical Hackers van HackDefense in om uw applicatie, netwerk of website te laten testen. HackDefense levert een rapport dat begrijpe­lijk is voor het management, en dat in de technische bijlage concrete, gedetail­leerde aanwij­zingen geeft voor het oplossen van de geconsta­teerde lekken.

DigID-assessments

Webapplicaties die voor authen­ti­catie gebruik­maken van DigID moeten jaarlijks aan een audit worden onderworpen. Onderdeel van deze audit is een penetratietest, die HackDefense kan verzorgen. Onze grondige tests geven veel inzicht in de veiligheid van de applicatie. Ook linken we onze resultaten aan de beveiligings­standaarden voor website-beveiliging van de Rijksoverheid zodat het penetratietest­rapport naadloos aansluit op de DigID-audit.

Vulnerability Scanning

Een vulnera­bility scan is een nuttig onderdeel van een indringers­test dat ook apart kan worden uitgevoerd. Door met geautoma­tiseerde tools een scan uit te voeren worden de meest voor­komende bevei­ligings­issues ontdekt tegen relatief beperkte kosten.

HackDefense doet altijd een handmatige analyse om false positives te verwijderen uit de scan­resultaten en voegt een samenvatting toe die het rapport inzichtelijk maak voor het management.

IT Security | Testing | Advice