Advies en ondersteuning

Misschien heeft uw software-ontwikkelteam security-expertise nodig. Of u wilt graag een oordeel van een externe expert over de opzet van een nieuw server­park. Onze inhoude­lijke expertise zetten we in om u niet alleen een goed advies te geven, maar ook om dit profes­sioneel en begrijpe­lijk te presen­teren.

HackDefense heeft expertise op het gebied van hacking, cybercrime-risico's, soft­ware enginee­ring en IT-archi­tec­tuur. Maar we begrij­pen ook heel goed hoe IT-risico­beheer­sing en gover­nance werken, en dat er sprake kan zijn van kosten-/baten­afwe­gingen.

Secure Development Support

Onze consultants hebben ervaring met moderne software-ontwikkel­methoden en kunnen waarde toevoegen door uw Agile-, Scrum- en/of DevOps-teams te helpen om oplossingen te ontwikkelen die secure by design zijn.

IT Security | Testing | Advice