Mark Koek

HackDefense sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland

De nieuwe branche-organisatie Cyberveilig Nederland heeft HackDefense als nieuw lid toegelaten. Cyberveilig Nederland werd onlangs opgericht om de belangen van de cybersecurity-branche in Nederland te behartigen, en om te komen tot een keurmerk. Dit initiatief steunen we van harte.

Cvn

Met name het feit dat Cyberveilig Nederland kwaliteitseisen stelt spreekt ons erg aan. De sector is hier aan toe. Een gedragscode, de eis dat leden kwalitatief solide diensten verlenen en zeer zorgvuldig met klantgegevens omgaan — dit zijn de zaken waarop wij willen excelleren, dus hier horen we bij.

We zien er naar uit om onze bijdrage te kunnen leveren!