Automated Security Services

U kunt niet elke dag een pentest laten uitvoeren, of voor elke kleine software-release. Daarom bieden wij geautoma­tiseerde diensten om uw beveiliging dagelijks te kunnen monitoren. Met Vulnerability Scanning, Phishing en Password Cracking kunt u de kwaliteit van uw beveiliging continu verhogen.

Continuous Security Scanning

Scan uw externe internet-systemen, interne netwerken, en/​of uw applicaties op bekende be­vei­li­gings­pro­ble­men. Onze Ethisch Hackers reviewen de resultaten op false positives en voegen hun in­schat­ting en advies toe. U kunt de bevin­dingen beheren, risico’s accepteren of aanpassen, en de opvolging monitoren in ons dashboard. U kunt er ook voor kiezen om een rapport in PDF te ontvangen, en u heeft toegang tot onze expertise om scan­resultaten te helpen interpreteren en oplossen.

Phishing-As-A-Service

Uw medewerkers ontvangen voortdurend phishingmails en ‑SMS’jes van fraudeurs en hackers, en deze berichten worden met de dag beter. Onze dienst test hoe goed collega’s in staat zijn om phishing te herkennen door ze elk, eens per 4 weken, op een willekeurig moment van de werkdag een nepbericht te sturen. Wie de mail niet herkent als phishing wordt uitgenodigd voor een online training. Ons dashboard biedt u veel inzicht, zoals welke afdeling het meest kwetsbaar is, hoe dat in de tijd verandert, en of browsers, laptops en smartphones wel de laatste beveiligingsupdates hebben. Ondersteunt onbeperkt taalverschillen en tijdzones.

Password Cracking

Onze automatische Password Cracking-dienst integreert met uw Windows-domein om gebruikers‑, beheerders- en service-accounts te checken op zwakke wachtwoorden. Elke dag checkt onze software alle nieuwe wachtwoorden tegen een enorme database van bekende wachtwoorden, verzameld uit hacks van online services, en tegen woordenlijsten in diverse talen. Als ons systeem een wachtwoord kan kraken ontvangt de gebruiker een notificatie, en moet bij de volgende login een nieuw wachtwoord kiezen. Dit proces is volledig geautomatiseerd en privacy-bestendig: niemand ziet ooit de daadwerkelijke wachtwoorden, of kan een wachtwoord linken aan een specifieke gebruiker. Deze service leidt tot een enorme verbetering in de wachtwoordkwaliteit binnen uw organisatie!