HackDefense helpt hacking en cybercriminaliteit te voorkomen.

Geen vraag is te technisch en geen onderzoeksobject te complex. We helpen u te beschermen door te proberen in te breken in uw netwerken, systemen of product en u in begrijpelijke taal te adviseren over wat er beter kan.

Want uw beveiliging inzichtelijk maken is ons doel. Daarmee helpen we u vooruit.

Pentesting en Red Teaming

Laat uw applicatie, netwerk of website testen door de ervaren Ethical Hackers van HackDefense. Wij leveren een rapport dat begrijpe­lijk is voor het management, en dat in de technische bijlage concrete, gedetail­leerde aanwij­zingen geeft voor het oplossen van de geconsta­teerde verbeterpunten. Met Red Teaming kunnen we ook uw inbraakdetectie helpen verbeteren.
Pentesting en Red Teaming

Automated Security Services

U kunt niet elke dag een pentest laten uitvoeren, of voor elke kleine software-release. Daarom bieden wij geautoma­tiseerde diensten om uw beveiliging dagelijks te kunnen monitoren. Met Vulnerability Scanning, Phishing en Password Cracking kunt u de kwaliteit van uw beveiliging continu verhogen.
Automated Security Services

Advies en ondersteuning in begrijpelijke taal

We hebben expertise op het gebied van hacking, cybercrime-risico’s, soft­ware enginee­ring en IT-archi­tec­tuur. We begrijpen hoe IT-risico­beheer­sing en gover­nance werken, en dat er sprake kan zijn van kosten-/baten­afwe­gingen. Wij helpen u die afwegingen correct te maken door inzicht te geven in de reële risico’s van de technische issues.
Advies en ondersteuning