HackDefense helpt hacking en cybercriminaliteit te voorkomen.

Geen vraag is te technisch en geen onderzoeksobject te complex. We helpen u te beschermen door te proberen in te breken in uw netwerken, systemen of product en u in begrijpelijke taal te adviseren over wat er beter kan.

Want uw beveiliging inzichtelijk maken is ons doel. Daarmee helpen we u vooruit.

Verbeterpunten opsporen met Pentesting en Ethical Hacking

Laat uw applicatie, netwerk of website testen door de ervaren Ethical Hackers van HackDefense. Wij leveren een rapport dat begrijpe­lijk is voor het management, en dat in de technische bijlage concrete, gedetail­leerde aanwij­zingen geeft voor het oplossen van de geconsta­teerde verbeterpunten.
Pentesting en Ethical Hacking

Advies en ondersteuning in begrijpelijke taal

We hebben expertise op het gebied van hacking, cybercrime-risico’s, soft­ware enginee­ring en IT-archi­tec­tuur. We begrijpen hoe IT-risico­beheer­sing en gover­nance werken, en dat er sprake kan zijn van kosten-/baten­afwe­gingen. Wij helpen u die afwegingen correct te maken door inzicht te geven in de reële risico’s van de technische issues.
Advies en ondersteuning

Uw partner in IT Security

Een pentest is heel nuttig, maar altijd een momentopname. De kracht zit in herhaling. Onze security partners krijgen maandelijks een vulnerability scan en meerdere handmatige beveiligingstests per jaar. Buiten de tests om sturen we u alerts als u urgent een update moet doorvoeren.
Partnership